Coachend leiderschap

Van vakvrouw/man, naar werkgever, naar coach

Van vakvrouw/man naar werkgever naar coach

 Managementtraining: “Coachend leiderschap”

De management training is gericht op leiderschap en leidinggeven. Het is een interactieve training waarin theorie onderbouwd wordt met praktijkoefeningen, huiswerk opdrachten, en ervaringsperiodes tussen de trainingsdagen door. Deze ervaringen worden steeds geëvalueerd tijdens de volgende training in een 3 minuten presentatie. U leert zo op speelse wijze hoe u kunt presenteren en timemanagement toepast. Het is een intensieve training en ook een hele leuke training door de interactie met andere deelnemers.

 De training Coachend leiderschap zal o.a. de volgende onderdelen behandelen

 • De werking van ons brein
 • Hoe omgaan met de generatie Y en Z
 • De kracht van voorbereiding
 • Presentatietechniek
 • Motiveren
 • Feedback geven
 • Actief luisteren
 • Ja maar…
 • Coachen van je medewerkers
 • Omgaan met weerstand
 • Besluiten nemen
 • Resultaat gericht vergaderen
 • Nee zeggen
 • Delegeren van taken
 • Brainstormen
 • Time management
 • Sollicitatiegesprek voeren
 • Slecht nieuws/ontslag gesprek
 • Complimenteren
 • Het hoogst haalbare doel van uw organisatie

 

Welke resultaten kunt u verwachten na de training:

U bent in staat om heldere bedrijfsdoelen te stellen en uw medewerkers te motiveren om samen met u deze doelstellingen te halen. U kunt uw medewerkers op een menselijke manier sturen op resultaten zonder daarbij de leiding te verliezen. U bent na de training in staat om goede gesprekken te voeren zoals coach- functionerings- en voortgangsgesprekken. U kunt feedback geven en omgaan met weerstand van medewerkers. Tevens bent u in staat om uw tijd goed te beheren en u voor een groep te presenteren. Uw medewerkers zullen meer ‘eigenaarschap’ tonen.

 

De competenties die getraind worden zijn:

 • Besluitvaardigheid,
 • Coachen,
 • Delegeren,
 • Inlevingsvermogen,
 • Leidinggeven,
 • Luisteren,
 • Ontwikkelen van medewerkers,
 • Resultaatgerichtheid,

 Wat is een competentie.

Competenties zijn bekwaamheden die tot uitdrukking komen in succesvol gedrag. Succesvol gedrag is essentieel voor een goed resultaat.

Om een functie goed ten uitvoer te brengen zijn bepaalde gedragskenmerken nodig. Wanneer iemand deze gedragskenmerken in ruime mate bezit is hij ook in staat om succesvoller gedrag te laten zien.

Competenties bestaan uit combinaties van intelligentie, kennis, vaardigheden, motivatie en kwaliteiten. Afhankelijk van de functie zal de nadruk per competentie verschillen. Zo kan het zijn dat bij de ene functie de nadruk ligt op vaardigheid en kwaliteiten en bij een andere functie kan de nadruk liggen op kennis en intelligentie.

 

Uw investering in tijd:

 

10 dagdelen van 15:00 – 19:30

 

Uw investering in geld:

Uw investering in geld:
€ 1750,00 (Btw vrijgesteld voor paramedici)
€ 1750,00 (ex 21% btw voor niet- paramedici)

Vraag meer informatie over het programma