Smit en Cornelder

Personeelshandboek

Een personeelshandboek is erg handig zodra je meer werknemers in dienst hebt of krijgt. Het vormt een belangrijk kader voor heel veel zaken die in jouw praktijk spelen. Het bevat een uitgebreide uitleg en toelichting op de gang van zaken in je praktijk.

Het gaat om bedrijfsregels die niet in een arbeidsovereenkomst terug te vinden zijn. Zoals gedragsregels, werktijden, verzuimbeleid, verlofregeling, persoonlijke ontwikkeling, richtlijnen voor overwerk en compensatie, kledingvoorschriften, lunchpauzes, zwangerschapsverlof en bijzonder verlof. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van afspraken die je vastlegt in een personeelshandboek. Ook juridisch is dit een belangrijk document waarop je kunt terugvallen als er problemen ontstaan.

Werkwijze

Aan de hand van een vraaggesprek worden de wensen en behoeften van de praktijkeigenaar en al bestaande regelingen in kaart gebracht. Hierna wordt een op maat gemaakt personeelshandboek opgesteld specifiek voor jouw praktijk. Het concept ontvang je per mail ter controle. De feedback wordt verwerkt in de definitieve versie. Als extra aanvulling ontvang je informatie over welke gegevens thuishoren in een personeelsdossier en welke wettelijke bewaartermijnen daarvoor gelden. 

Heb je al een personeelshandboek en wil je dit laten nakijken of aanpassen? Dat kan natuurlijk ook. Informeer naar de mogelijkheden.

Overzicht Personeelszaken:

PERSONEELSHANDBOEK

KWALITEITSJAARVERSLAG | PRE-AUDIT

FUNCTIEPROFIELEN

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Inhoud is beveiligd tegen kopiëren.