Smit en Cornelder

Functieprofielen

In een functieprofiel staat op een eenduidige manier wat een functie inhoudt. Om meerdere redenen is een functieprofiel nuttig. Door het ontwikkelen van functieprofielen en het vaststellen van een passende waardering creëer je overzicht en structuur.

Hierdoor zijn de verwachtingen voor jezelf en je medewerkers duidelijk. Het functieprofiel kan gebruikt worden tijdens de gesprekscyclus van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Maar het kan ook voor andere doeleinden worden ingezet. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van het functieprofiel worden bepaald in welke salarisschaal de medewerker valt. En kun je aan de hand van het functieprofiel gemakkelijk een personeelsadvertentie schrijven.

Werkwijze
Door middel van interviews wordt in kaart gebracht wat de competenties zijn. Niet alleen functiegericht competenties, maar ook organisatiebreed. Dit wordt uitgewerkt tot een concept functieprofiel en besproken. Na de verkregen feedback wordt het functieprofiel definitief vastgesteld. Uiteraard adviseren we hoe je de functieprofielen het beste introduceert bij je medewerkers.

Overige administratieve diensten
Ook voor hulp voor andere (personeels-)zaken kun je bij ons terecht. Zoals het opstellen van arbeidscontacten, contracten voor tijdelijke inhuur, wegwerken van administratieve achterstand, subsidieaanvragen etc.

Overzicht Personeelszaken:

PERSONEELSHANDBOEK

KWALITEITSJAARVERSLAG | PRE-AUDIT

FUNCTIEPROFIELEN

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Inhoud is beveiligd tegen kopiëren.