Het is tegenwoordig steeds belangrijker om een lange termijn visie op je therapeutisch handelen te hebben. Als ondernemerscoach en leiderschapstrainer voor paramedici weet ik uit ervaring dat het heel lastig kan zijn om eens met andere ogen naar je praktijk en dagelijkse activiteiten te kijken. Je kunt individuele professionele ontwikkeling (IPO) ook wel kwaliteitsmanagement noemen. Dit betekent vooruit kijken, keuzes maken, profileren en evalueren. Dit is niet alleen belangrijk voor de eigen ontwikkeling, ook het Kwaliteitsregister Paramedici vraagt om een goed geformuleerde reflectie op je handelen, met daarbij een concreet plan voor je individuele professionele ontwikkeling. Met de IPO willen de aangesloten beroepsverenigingen aantonen dat je als geregistreerde professional planmatig vormgeeft aan je werk om zo een hoog niveau van vakbekwaamheid te behouden. De IPO vraagt om een actieve houding ten aanzien van je bedrijfsvoering en persoonlijke ontwikkeling, in een cyclisch proces. Of je nu werknemer bent of zelfstandig ondernemer. We zijn allemaal dagelijks bezig met kwaliteitsmanagement, met het voortdurend verbeteren van onze kennis en vaardigheden, maar we zien dat niet altijd als een IPO. Vaak doen we dit namelijk onbewust, ad hoc en onsystematisch.

We laten ons afschrikken door termen als de Deming cirkel en de PDCA cyclus, maar in de praktijkis dat niet zo lastig als het lijkt. Het wil niets anders zeggen dan dat je bezig bent met het continue verbeteren van jezelf en je praktijk. De Deming cirkel is een kwaliteitscirkel die je in staat stelt om jezelf en je praktijk uit te dagen, de lat voor jezelf steeds iets hoger te leggen en steeds op zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen. De cirkel bevat de PDCAcyclus: Plan, Do, Check en Act.


JE KUNT OOK VOOR JEZELF BENOEMEN DAT JE EEN PAAR PROCENT WIL GROEIEN IN OMZET OF KLANTEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE JAAR

De verbeteringen die je wil aanbrengen in je werk hoeven niet altijd groots te zijn, zoals nieuwe praktijken openen of personeel aannemen. Verbeteren kan ook door kleine stappen te nemen, bijvoorbeeld door je website te optimaliseren zodat je beter gevonden wordt. Of door in je plannen op te nemen dat je vijf huisartsen of specialisten wil bezoeken in het komende half jaar, om zo aan je naamsbekendheid te werken. Ook kun je voor jezelf benoemen dat je een paar procent wil groeien in omzet of klanten ten opzichte van het vorige jaar. De vraag naar deze verbeteringen komt onder meer voort uit de feedback die anderen je geven en uiteraard ook uit je persoonlijke groeiwensen, die je weer kunt koppelen aan de paramedische competenties. De paramedische competenties zijn: paramedisch handelen, samenwerking, professionaliteit, communicatie, maatschappelijk handelen, organisatie en kennis en wetenschap.


De 4 fasen an IPO

FASE 1  Reflecteren en analyseren

Reflecteren staat in fase 1 centraal en dit doe je door feedback te vragen aan anderen en met deze uitkomst iets te doen. Deze vraag om zogenoemde 360 graden feedback staat klaar op je eigen pagina van het kwaliteitsregister paramedici; het is een kwestie van aanklikken en versturen. Je hebt de mogelijkheid om klanten, directe collega’s en artsen te vragen om feedback te geven op jouw functioneren, op de samenwerking etc. Met deze feedback kun je kritisch naar je eigen handelen kijken. Je kan reflecteren op je (vak)bekwaamheid, op je ontwikkelingsbehoeften en je ambities met betrekking tot je huidige en toekomstige beroepsuitoefening. Als paramedicus sta je stil bij het therapeutisch handelen aan de hand van de paramedische competenties. Deze reflectie leg je vast in een reflectieverslag.

FASE 2 Doelen stellen en plannen

In fase 2 bepaal je je doelstellingen. Dit doe je op basis van je feedbackrapport en van de feedback die je op andere wijze hebt verkregen (bijvoorbeeld via recensies op internet, Qualizorg) en op basis van de richting waarin jij je als paramedicus wil ontwikkelen. Deze doelstellingen moeten SMART geformuleerd worden. Je legt ze vast in een ontwikkelplan. Je benoemt daarin ook passende scholingen en
‘overige activiteiten’ die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de gestelde doelen en de persoonlijke ontwikkeling. Om de juiste doelen te kunnen stellen moet je weten waar je staat, wat je missie en visie is en hoe je de toekomst ziet.

FASE 3 Uitvoeren en blijven reflecteren

Fase 1 en 2 noemen we ook wel de Do en de Check fase van de Deming cirkel. De Act fase van de Deming cirkel is fase 3.Tijdens fase 3 voert de paramedicus de plannen uit fase 2 uit. Je neemt deel aan de geplande activiteiten en scholingen en neemt regelmatig bewust de tijd om vast te stellen wat de uitgevoerde activiteiten tot nu toe hebben opgeleverd en wat nog niet. Ook kun je op deze wijze volgen of je de gestelde doelen gaat halen of inmiddels behaald hebt. Deze tussentijdse reflectie geeft input voor fase 4.

FASE 4 Evalueren en beoordelen

Centraal in fase 4, de Plan fase van de Deming cirkel, staat het beoordelen van de opbrengst en het effect van de uitgevoerde activiteiten en het beoordelen of de doelen bereikt zijn. Om dit aantoonbaar te maken leg je als paramedicus de uitkomst vast in een evaluatieverslag. Als je doelen behaald zijn dan kan je formuleren waarom het is gelukt. En wanneer de doelen niet behaald zijn moet je ook kunnen formuleren waarom het niet is gelukt. Tot slot: Na de evaluatie in fase 4 is het logisch om te bekijken welke nieuwe kwaliteitsverbeteringen er
inmiddels weer zijn door te voeren. Nogmaals, je bent met deze kwaliteitsverbeteringen dagelijks bezig, maar staat er vaak niet bewust bij stil. Het is belangrijk dat je deze tijd voor jezelf neemt, en dan bedoel ik letterlijk de tijd nemen, bijvoorbeeld in de maand januari wanneer het even wat rustiger is in de praktijk. Met de voeten omhoog of in een hutje op de hei, alleen of met je team of met behulp van een coach de Deming cirkel doorlopen. Je evalueert wat er dit jaar gedaan is: waarom is het gelukt of waarom niet, wat hebben de mensen om je heen als
feedback, waar liggen je doelen en wensen en welke plannen maak je concreet voor het nieuwe jaar. De cyclus begint gewoon weer opnieuw. Het mooie van heldere doelen is dat ze een rode draad vormen voor de stappen die je gaat zetten. Leiden nieuwe activiteiten of investeringen tot het behalen van je doelen, doen! Zo niet, dan laten of uitstellen. Hoe helder kan het zijn.