Eigen Regie “Je zult met je eigen gedrag het voorbeeld moeten geven”

Eigen regie is een term die je, vooral in de gezondheidszorg, steeds vaker hoort. Wat is het precies en wat wordt ermee bedoeld?

Eigen regie is eigenlijk niets anders dan persoonlijk leiderschap. Leiderschap ontwikkelen over je eigen leven. Dit heeft niets met managers te maken, het gaat om het managen van je eigen leven.

Persoonlijk leiderschap is:

  • Jezelf kennen
  • Evenwichtig en zelfbewust in het leven staan
  • Grip hebben op jezelf en je omgeving, zowel privé als zakelijk
  • Optimaal kunnen communiceren, zowel privé als zakelijk
  • “Nee” zeggen tegen dingen je je niet wilt

Dit is een korte samenvatting van het begrip ‘persoonlijk leiderschap’ ofwel ‘eigen regie’.

Vooral voor zorgmedewerkers is het weleens moeilijk, je verleent namelijk zorg en wilt het beste voor je cliënt maar daarbij verlies je soms je eigen ‘ik’ uit het oog. Je doet dan dingen waar je eigenlijk niet achter staat. Wat je moet leren is om voor jezelf op te komen, duidelijk zeggen wat je wilt, duidelijk aangeven wat je van de ander verwacht en waar je grenzen liggen, of dat nou je partner, je kinderen, collega’s of leidinggevenden betreft. Maar let op, met alleen uitspreken wat je van de ander verwacht of waar je grenzen liggen ben je er nog niet. Je zult met je eigen gedrag het voorbeeld moeten geven. Ik zal een voorbeeld beschrijven zoals ik dat met enige regelmaat tegenkom in de ( zorg) praktijk en wat leidt tot burnout- achtige situaties en negativiteit op de werkvloer.

Als voorbeeld neem ik het inbrengen van een idee.

Scenario 1 Ik laat me leiden.

Je hebt een goed idee voor je team of organisatie, je bent enthousiast, hebt het met een enkele collega al eens besproken en meld je idee vol enthousiasme, mondeling, bij je leidinggevende. De leidinggevende hoort het aan, reageert vermoedelijk positief en zal er over na denken. Na 3 weken heb je nog niks gehoord, je begint daarover te mopperen tegen je collega’s die het allemaal waardeloos vinden. Je gaat je vervelend gedragen, loopt wat te mokken en bent niet meer echt gemotiveerd. En dit wordt iedere dag zwaarder. En dat je ooit nog met ideeën komt, echt niet! “Er wordt toch niet naar me geluisterd”.

Scenario 2 Ik neem de regie in handen

Je hebt een goed idee voor je team of organisatie, je bent enthousiast, je hebt het met een enkele collega al eens besproken en meld je idee vol enthousiasme bij je leidinggevende. Je hebt van te voren een afspraak gemaakt met de leidinggevende omdat je graag de aandacht op je idee wilt vestigen. Je hebt het idee binnen de mogelijkheden die je hebt zo ver mogelijk uitgewerkt, wat is het idee, wat zijn de voordelen voor je team of organisatie, wat zijn de mogelijke nadelen of consequenties, wie heb je allemaal nodig om het idee uit te voeren, welke middelen heb je nodig, wat levert het idee financieel gezien op en wat kost het om het uit te voeren, wanneer is het ideale moment om het idee daadwerkelijk door te voeren en hoe wil je dat aanpakken. etc. etc. Uiteraard heb je dit allemaal op papier uitgewerkt en overhandigt dit aansluitend op je gesprek aan de leidinggevende. Je leidinggevende is verbaasd maar ook gelukkig met je bijdrage, bedankt je hiervoor en zegt toe er naar te gaan kijken. Je pakt je agenda en vraagt hoeveel tijd je leidinggevende nodig heeft om het idee door te nemen en wanneer je iets hoort. Je prikt samen een nieuwe datum om de bevindingen van de leidinggevende te bespreken.

Dit hele proces blijft u herhalen tot er een “ja, we doen het” of een “ Nee” om welke reden dan ook uitkomt. Je neemt dus de regie in handen door aandacht op te eisen, vervolgafspraken te maken en je leidinggevende te stimuleren echt naar je idee te kijken.

Besef wel dat niet ieder idee uitgevoerd kan worden, komt er een “nee” nadat serieus alle kanten van het idee besproken zijn dan is dat geen falen of tegenwerking. Er zullen dan redenen zijn voor de organisatie om het niet door te voeren. Je inzet wordt ook bij een ‘nee’ wel degelijk gewaardeerd.

Je hebt altijd een keuze mopperen of het heft in eigen hand nemen en pro actief je collega’s en leidinggevende benaderen. Meer “eigen regie” nemen.

Dit is natuurlijk maar een van vele voorbeelden, toch is dit de manier waar zorgmedewerkers naar toe moeten. Niet bij de pakken neer gaan zitten maar leren communiceren, elkaar aanspreken op gedrag ( feedback geven), wensen en grenzen kenbaar maken.

www.smitencornelder.nl